Reforma Konsullore: lehtësohen procedurat midis Belgjikës dhe Shqipërisë

Belgjika dhe Shqipëria fillojnë zbatimin e regjimit pa legalizim dokumenteve sipas Konventës Hagës “Mbi heqjen e detyrimit për legalizimin e dokumenteve zyrtarë huaja”

Përpjekjet e Ministrisë Punëve Jashtme Shqipërisë, Belgjika pranojë reciprokisht regjimin e Apostille-s kanë zgjatur disa vite. Gjatë vizitës se Zëvendëskryeministrit dhe Ministrit te Punëve Jashtme Mbretërisë Belgjikës, z. Didier Reynders 2015, u dëshmua angazhimi për përfunduar këtë proces

Pala belge, duke marrë konsideratë modernizimin e lëshimit dokumenteve nga administrata shqiptare dhe garancitë e rregullshmërisë tyre, vendosi heqë rezervat e vendosura vitin 2003 për zbatimin reciprok regjimit pa legalizim dokumenteve, i njohur si regjimi i Apostille-s.

Nëpërmjet këtij vendimi përmirësohen ndjeshëm shërbimet ndaj qytetarëve duhet paraqesin dokumente Belgjikë ose anasjelltas. Tanimë, gjithë dokumentet zyrtarë prodhuar nga autoritetet e dyja vendeve do apostilohen pa pasur nevojë legalizohen nga përfaqësitë respektive diplomatike

Për çdo dokument lëshuar nga institucionet shqiptare dhe do paraqitet Belgjikë nëpërmjet këtij vendimi do kursehet tarifa e legalizimit nga autoritetet belge, me vlerë 20 euro/dokument, si dhe koha e pritjes do përgjysmohet

Gjithashtu, dokumentet e prodhuara nga autoritetet belge, për qenë vlefshme Shqipëri, duhet legalizohen me vulën Apostille lëshuar nga institucionet belge, pa pasur nevojë legalizohen pas kësaj Ambasadën e RSH-së Bruksel. Edhe këtë rast, kursehen 20 euro/dokument dhe ulet ndjeshëm koha e pritjes

Ministria e Punëve Jashtme, kuadër reformës shërbimeve konsullore dhe përmirësimit dhe përshpejtimit shërbimeve ndaj qytetarëve, po vijon përpjekjet e saj për heqjen e legalizimit dokumenteve edhe me vende tjera BE-së ku jetojnë shtetasit shqiptarë.

Adresa

Adresa e Misionit
30, Rue Tenbosch,
1000 Bruxelles

Tel / Fax

Tel. +32 2 640 3544
+32 2 644 3329
Fax. + 32 2 640 31 77
Emergency Tel. 0032485401237

E-MAIL

mission.eu@mfa.gov.al

Orari zyrtar

E hënë- E premte
09:00 - 17:00