Shqipëria përshëndet Marrëveshjen e arritur dje në Paris në përfundim të COP21, për zbatimin e Konventes Kuadër mbi Ndryshimet Klimatike

Marrëveshja e Parisit vendos një kuadër global afatgjatë e qëndrueshëm për pakësuar emetimet globale gazit me efekt sere, ku gjitha vendet, pa përjashtim, angazhohen mënyrë serioze dhe ambicioze zbatojnë objektiva qartë e njëpasnjëshëm, raportojnë mbi progresin e zbatimit tyre nëpërmjet një procesi rigoroz e standardizuar rishikimi gjë do pakësojë ndjeshëm rreziqet dhe ndikimet nga ndryshimi i klimës.

Dakordësia e vendeve për t'u takuar çdo 5 vjet për një veprim përbashkët është shprehje e urgjencës dhe nevojës për angazhim ndaj rrezikut vjen prej ngrohjes globale, për qenë kolektivisht angazhuar anën e shkencës.

Shqipëria, si partnere me kontribut konkret përpjekjet e përbashkëta, paraqiti angazhimet e saj kombëtare tetor 2015 dhe është tërësisht e angazhuar zbatojë me rigorozitet angazhimet e marra per pakësuar emetimin e dioksidit karbonit (CO2) me 11.5 % deri vitin 2030.

Shprehim bindjen se Marreveshja e Parisit do shërbejë për trajtuar edhe çështje tjera mëdha si siguria e ushqimit, shëndeti publik, lufta kundër kundër varfërisë, dhe drejtat themelore, duke kontribuar kështu mënyrë drejpërdrejtë për paqen dhe sigurinë botë.

Adresa

Adresa e Misionit
30, Rue Tenbosch,
1000 Bruxelles

Tel / Fax

Tel. +32 2 640 3544
+32 2 644 3329
Fax. + 32 2 640 31 77
Emergency Tel. 0032485401237

E-MAIL

mission.eu@mfa.gov.al

Orari zyrtar

E hënë- E premte
09:00 - 17:00