Zhvillohet takim me Misionin e Malit te Zi

27 nëntor 2015, Misionin e RSH. pranë BE-së u zhvillua një takim pune me Misionin e Malit Zi pranë BE-së. Gjatë takimit u shkëmbyen vlerësimet e dy misioneve lidhur me ecurine e procesit integrimit vendet respektive dhe specifikisht, vlerësimet leximin e raporteve përkatës publikuara nga Komisoni Europian me 10 nëntor 2015.

Gjatë takimitevidentua se hapja e negociatave është një incentivë e domosdoshme për vijuar përmbushjen e prioriteteve dhe detyrimeve rrjedhin nga MSA mënyrë fokusuar dhe efiçente.  

Takimi ishtedobishem edhe nga ndarja e eksperiencës Malit Zi përgatitjen e strukturave për negocimin e kapitujve veçantë acquis communautaire dhe nevojën procesi i negociatave karakterizohet nga pronësia dhe dinamizmi i vendit kandidat

Adresa

Adresa e Misionit
30, Rue Tenbosch,
1000 Bruxelles

Tel / Fax

Tel. +32 2 640 3544
+32 2 644 3329
Fax. + 32 2 640 31 77
Emergency Tel. 0032485401237

E-MAIL

mission.eu@mfa.gov.al

Orari zyrtar

E hënë- E premte
09:00 - 17:00