Aplikimi për shërbimet konsullore online

Në kuadër të dixhitalizimit dhe të përmirësimit të shërbimeve për shtetasit, në bazë të Urdhrit të Kryeministrit, 153/25.11.2019, “Për marrjen e masave dhe rregullimin e dispozitave ligjore për aplikimin e shërbimeve vetëm on-line nga data 1.1.2020” dhe Urdhrit të Ministrit për Evropën dhe Punët e Jashtme, 7/5.1.2017, “Për miratimin e procedurave të shërbimeve konsullore”, të gjithë aplikimet për shërbime konsullore në Ambasadën e RSH, Madrid, duhet të bëhen vetëm on-line përmes platformës së Shërbimit Konsullor Online (SHKO).

Për të aplikuar siguroni paraprakisht:

  • Dokument identiteti ku të jetë shënuar numri juaj unik (NID)
  • Adresë emaili, me të cilën do të mbahet korrespondenca me ne;
  • Krijoni një llogari në portalin e-albania për të pasur mundësi të gjurmoni ecurinë e shqyrtimit të shërbimit të kërkuar;
  • Dokumentacionin tuaj ta keni të kopjuar e ruajtur në format dokumenti (pdf, jpg, png, etj.)

Për të aplikuar për shërbimet konsullore veproni si më poshtë:

Në bazë të Urdhrit të mësipërm të Kryeministrit, 153/19, për shërbimet konsullore që do të aplikoni, dokumentacioni mbështetës i nevojshëm nga zyra të administratës shqiptare do të sigurohet nga ambasada. Por për këtë duhet të autorizoni më parë nëpunësin konsullor.

Nuk keni nevojë të paraqiteni në ambasadë pa kryer veprimet e mësipërme. Përmes platformës SHKO do të njoftoheni me e-mail për ecurinë e procedurës dhe kur do të paraqiteni, nëse do të jetë e domosdoshme. Paraqitja fizike në ambasadë është e nevojshme vetëm për veprimet për të cilat ka detyrime ligjore.

Për çdo shërbim të kërkuar në SHKO do të gjeni në skedën përkatëse që do t’ju shfaqet dhe informacionin e nevojshëm (dokumentet e nevojshme, afatet e pritjes, tarifat konsullore). Për veprimet financiare adresa bankare e Ambasadës: Banco BBVA, Cuenta: 0182-4028-73-0201.5468.39.

Adresa

Embajada de Albania
Calle Lagasca, 68 . 1ºB,
28001 MADRID

Tel / Fax

Tel. +34 91 562 6985
Fax. +34 91 561 3775
Nr. i emergjencës:+34 606 376 830

E-MAIL

embassy.madrid@mfa.gov.al

Orari zyrtar

E hënë- E premte
09:00 - 17:00