Shërbime të Ambasadës

SHËRBIMI KONSULLOR ONLINE

Kjo faqe ofron listën e proçedurave të automatizuara dhe dixhitalizimin e të gjitha shërbimeve konsullore

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Aplikim për Asistencë për shtetasit Shqiptar të humbur

2. Aplikim për Vizë

3. Aplikim për asistencë për shtetasit Shqiptarë të ndaluar ose të burgosur

4. Aplikim për Shtetësi Shqiptare me dhënie

5. Aplikim për Shtetësi Shqiptare me njohje

6. Aplikim për Rifitim Shtetësie Shqiptare

7. Aplikim për Lënie Shtetësie Shqiptare

8. Aplikim për Pasaportë dhe Kartë Identiteti

9. Aplikim për Leje Transport Trupi

10. Aplikim për Regjistrim fëmije

11. Aplikim për Regjistrim Martese

12. Aplikim për Çertifikatë Martese vetëm për Italinë

13. Aplikim për Regjistrim Vdekje

14. Aplikim për Çertifikatë Vdekje vetëm për Italinë

15. Aplikim për Çertifikatë Familjare për shtetet sa vijojnë:

Austri  ;  Bullgari  ;  Çeki  ;  Hungari  ;  Kosovë  ;  Kroaci  ;  Japoni  ;  Mal i Zi  ;  Rumani  ;  Sllovaki  ;  Zvicër  ;  Turqi

16. Aplikim për Legalizimin e dokumenteve të lëshuara nga Institucione të huaja

17. Aplikim për Përkthim Dokumenti

18. Aplikim për Vërtetime të tjera konsullore

19. Aplikim për Lidhje Martese me Shtesas Shqiptar/e

20. Aplikim për Vërtetim çertifikatë Lindje

21. Aplikim për Lidhje Martese me shtetas të huaj

22. Aplikim për Vërtetim konsullor Identiteti

23. Aplikim për Njësimin e kopjes me origjinalin

24. Aplikim për Leje Martese(Nulla Osta Matrimonio) vetëm për Italinë

25. Aplikim për Proçesverbal

26. Aplikim për Prokurë të posaçme

27. Aplikim për Deklaratë noteriale

28. Aplikim për Autentifikim nënshkrimi

29. Aplikim për Ekstrakt dokumenti(Dublikatë)

30. Aplikim për Çertifikatë Lindje për shtetet sa vijojnë:

Austri  ;  Bullgari  ;  Çeki  ;  Hungari  ;  Kosovë  ;  Kroaci  ;  Japoni  ;  Mal i Zi  ;  Rumani  ;  Sllovaki  ;  Zvicër  ;  Turqi

31. Aplikim për Vërtetim çertifikatë Martese

32. Aplikim për Vërtetim konsullor mbi të dhënat e sakta

33. Aplikim për Vërtetim konsullor mbi të dhënat personale

34. Aplikim për Leje Kalimi

35. Aplikim për Asistencë të përgjithshme

36. Aplikim për Vërtetim çertifikatë Familjare

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Për Informacion të mëtejshëm, ju lutemi klikoni në linkun e mëposhtëm:

http://punetejashtme.gov.al/sherbimet-konsullore-online/

Ambasada e Rrepublikës së Shqipërisë ne Doha, Katar

Adresa

Ambasada Shqiptare
Town House 108, Parcel 4,
Pearl-Qatar, P.O. Box 22659
Doha, Qatar.

Tel / Fax

Tel/Fax. 00974-40-027413
Cel. 00974 77 180 778
Nr i emergjences: 0097470277222

E-MAIL

embassy.doha@mfa.gov.al

Orari zyrtar

E hënë- E premte
09:00 - 17:00