SHËRBIMET KONSULLORE ONLINE

Kjo faqe ofron listën e proçedurave të automatizuara dhe dixhitalizimin e të gjitha shërbimeve konsullore

 1. Aplikim për Asistencë për shtetasit Shqiptar të humbur
 2. Aplikim për Vizë
 3. Aplikim për asistencë për shtetasit Shqiptarë të ndaluar ose të burgosur
 4. Aplikim për Shtetësi Shqiptare me dhënie
 5. Aplikim për Shtetësi Shqiptare me njohje
 6. Aplikim për Rifitim Shtetësie Shqiptare
 7. Aplikim për Lënie Shtetësie Shqiptare
 8. Aplikim për Pasaportë dhe Kartë Identiteti
 9. Aplikim për Leje Transport Trupi
 10. Aplikim për Regjistrim fëmije
 11. Aplikim për Regjistrim Martese
 12. Aplikim për Çertifikatë Martese vetëm për Italinë
 13. Aplikim për Regjistrim Vdekje
 14. Aplikim për Çertifikatë Vdekje vetëm për Italinë
 15. Aplikim për Çertifikatë Familjare për shtetet sa vijojnë: Austri  ;  Bullgari  ;  Çeki  ;  Hungari  ;  Kosovë  ;  Kroaci  ;  Japoni  ;  Mal i Zi  ;  Rumani  ;  Sllovaki  ;  Zvicër  ;  Turqi
 16. Aplikim për Legalizimin e dokumenteve të lëshuara nga Institucione të huaja
 17. Aplikim për Përkthim Dokumenti
 18. Aplikim për Vërtetime të tjera konsullore
 19. Aplikim për Lidhje Martese me Shtesas Shqiptar/e
 20. Aplikim për Vërtetim çertifikatë Lindje
 21. Aplikim për Lidhje Martese me shtetas të huaj
 22. Aplikim për Vërtetim konsullor Identiteti
 23. Aplikim për Njësimin e kopjes me origjinalin
 24. Aplikim për Leje Martese(Nulla Osta Matrimonio) vetëm për Italinë
 25. Aplikim për Proçesverbal
 26. Aplikim për Prokurë të posaçme
 27. Aplikim për Deklaratë noteriale
 28. Aplikim për Autentifikim nënshkrimi
 29. Aplikim për Ekstrakt dokumenti(Dublikatë)
 30. Aplikim për Çertifikatë Lindje për shtetet sa vijojnë: Austri  ;  Bullgari  ;  Çeki  ;  Hungari  ;  Kosovë  ;  Kroaci  ;  Japoni  ;  Mal i Zi  ;  Rumani  ;  Sllovaki  ;  Zvicër  ;  Turqi
 31. Aplikim për Vërtetim çertifikatë Martese
 32. Aplikim për Vërtetim konsullor mbi të dhënat e sakta
 33. Aplikim për Vërtetim konsullor mbi të dhënat personale
 34. Aplikim për Leje Kalimi
 35. Aplikim për Asistencë të përgjithshme
 36. Aplikim për Vërtetim çertifikatë Familjare

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Për informacion të mëtejshëm, ju lutemi vizitoni linket në të djathtë

Ambasada e Republikës së Shqipërisë ne Doha, Katar

Adresa

Ambasada Shqiptare
Town House 108, Parcel 4,
Pearl-Qatar, P.O. Box 22659
Doha, Qatar.

Tel / Fax

Tel/Fax. 00974-40-027413
Cel. 00974 77 180 778
Nr i emergjences: 0097470277222

E-MAIL

embassy.doha@mfa.gov.al

Orari zyrtar

E hënë- E premte
09:00 - 17:00